0700 19 960 Национален телефон на клиента

Защо да се регистрирате?

Ние ще запазим данните на Вашия уред. В случай, че загубите документ по време на гаранционния срок - Няма грижи! Вашият уред ще получи необходимото обслужване и без хартия.   

* Регистрацията е валидна само за уреди обслужвани от Сръчко Сервиз ЕООД.

Данни за закупения уред

Данни за клиента

условията за ползване *